Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1.

Реєстрація територіальним органом Державної служби зайнятості в області заяви та документів, які до неї додаються

Начальник  відділу та  провідний документознавець

Відділ організаційної роботи та архівної справи

у день подання заяви

2.

Прийняття рішення територіальним органом Державної служби зайнятості в області щодо видачі дозволу

Керівник територіального органу Державної служби зайнятості в області або його заступники

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

1 – 7 робочих днів з дня реєстрації документів

3.

Повідомлення заявника про прийняте рішення

Завідувач сектору та провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

1 – 2 робочих дні з дати прийняття відповідного рішення

4.

Оформлення та видача дозволу

Завідувач сектору  та  провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

1 – 3 робочих дні з дня зарахування коштів, на рахунок Фонду ЗДССУВБ