Одна з найсуттєвіших причин безробіття – дисбаланс на ринку праці, тобто пропозиція робочої сили не відповідає попиту на неї з боку роботодавців, які сьогодні хочуть мати працівника висококваліфікованого, досвідченого, що володіє сучасними технологіями. Професійне навчання безробітних – це не лише соціальна послуга та ефективний інструмент реагування на потреби ринку праці. Воно спрямоване на поліпшення конкурентоспроможності громадян, підвищення їх соціальної та професійної мобільності.

     Протягом 2021 року фахівцями Острозької міськрайонної філії Рівненського обласного  центру зайнятості організовано професійне навчання на забезпечення потреб роботодавців у кваліфікованих працівниках. Направлення на навчання отримали 158 осіб, які в умовах економічної кризи залишились без роботи. 129 осіб проходили навчання на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

     На сучасному етапі ринок праці реформується і розвивається, набирає сили та швидкості, вимагаючи від людини конкурентоспроможних сучасних знань та якостей, наполегливості та бажання працювати. Тому кожній людині потрібно враховувати такі вимоги – якщо не самостійно, то за допомогою консультацій та порад фахівців служби зайнятості. Вибір напрямів організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних базується на вивченні поточної та перспективної потреби регіону у кваліфікованих працівниках з урахуванням створення нових підприємств і реконструкції існуючих.

     Поширеною формою навчання було стажування на вакантних посадах, яке є різновидом підвищення кваліфікації, що сприяє відновленню та удосконаленню знань, набуттю практичних умінь та навичок, адаптації до трудового та технологічного ритму. За направленнями міськрайонної філії, виданих протягом минулого року, стажувалось майже 40 безробітних осіб за різними професіями та спеціальностями на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності.  Після закінчення навчання безробітні були прийняті на роботу на підставі договорів про їх працевлаштування, укладених з підприємствами-роботодавцями.

      Ефективність професійного навчання визначається рівнем працевлаштування безробітних після його завершення. Цілеспрямована робота в запровадженні прогресивних форм навчання дозволяє забезпечити майже стовідсоткове працевлаштування безробітних після навчання.

     Сьогодні ми можемо впевнено сказати, що Острозькою міськрайонною філією відпрацьовано чітку систему в організації професійного навчання, яка сприяє подальшому забезпеченню безробітних гідною роботою, а роботодавців – кваліфікованими кадрами.