Рівненський обласний центр зайнятості

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Рівненський обласний центр зайнятості

 вул.Кавказька, 9-а, м.Рівне, 33013

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

вул.Кавказька, 2, м.Рівне, 33013

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер, 900 – 1815 
п’ятниця, 900 – 1700

обідня перерва - 1300 – 1400

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон  (0362) 63-31-06, 63-45-47

факс 63-32-36,

Е-mall: bulavska@rvocz.gov.ua

веб-сайт - http://rov.dcz.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р № 5067-VI (із змінами, внесеними Законом України від 17.06.2020 р. № 720-IХ) - далі Закон

Умови отримання адміністративної послуги

5.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Застосування на посаді (посадах) праці:

- відряджених іноземних працівників;

- внутрішньокорпоративних цесіонаріїв;

- іноземних високооплачуваних професіоналів;

- особою, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, або особою, яка оскаржує рішення про відмову у визнанні особою без громадянства;

- іноземних ІТ-професіоналів;

- іноземних найманих працівників;

- іноземних працівників творчих професій;

- іноземців та осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

- засновників та/або учасників, та/або бенефіціарів (контролерів) юридичної особи, створеної в Україні;

- випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

 

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

- Заява за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов'язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;

- копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;

- кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

- копія проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем.

 

Роботодавець додатково подає такі документи стосовно:

- випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, - копія диплома про вищу освіту відповідного університету, визнаного в Україні в установленому порядку;

- іноземних працівників творчих професій - нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об'єкт авторського права та/або суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право);

- відряджених іноземних працівників - копію договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб'єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг);

- внутрішньокорпоративних цесіонаріїв - рішення іноземного суб'єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та копія контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб'єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні;

- осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, - копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні.

Документи, які були видані за кордоном, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не визначено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

7.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає особисто або через уповноважену ним особу.

8.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна.

Безоплатна для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця

 

У разі платності:

8.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р № 5067-VI (із змінами, внесеними Законом України від 17.06.2020 р. № 720-IХ)

8.2.

Розмір та порядок внесення плати за адміністративну послугу

Розмір плати за видачу дозволу становить:

- для дозволів, що видаються на строк від одного до трьох років - шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;

- для дозволів, що видаються на строк від шести місяців до одного року включно - чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;

- для дозволів, що видаються на строк до шести місяців - два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи.

Плата зараховується до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. 

8.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, відкритий у територіальному органі Державної казначейської служби.

9.

Строк надання адміністративної послуги

7 робочих днів з дня отримання відповідної заяви.

10.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

- неусунення підстав для зупинення розгляду заяви або визнання територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;

- відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем.

 

11.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

12.

Способи отримання відповіді (результату)

Протягом двох робочих днів надсилається роботодавцю копія рішення поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для внесення плати, а також розміщується на офіційному веб-сайті Рівненського обласного центру зайнятості інформація про прийняте рішення та платіжні реквізити для внесення плати.