Рівненський обласний центр зайнятості

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

 Рівненський обласний центр зайнятості

 вул.Кавказька, 9-а, м.Рівне, 33013

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

вул.Кавказька, 2, м.Рівне, 33013

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер, 900 – 1815 
п’ятниця, 900 – 1700

обідня перерва - 1300 – 1400

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон  (0362) 63-31-06, 63-45-47

факс 63-32-36,

Е-mall: bulavska@rvocz.gov.ua

веб-сайт - http://rov.dcz.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р № 5067-VI (із змінами, внесеними Законом України від 17.06.2020 р. № 720-IХ) - далі Закон

Умови отримання адміністративної послуги

5.

Підстава для одержання адміністративної послуги

- Зміна найменування юридичної особи - роботодавця, реорганізація або виділ юридичної особи - роботодавця, зміна імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем;

- оформлення нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства;

- зміна назви посади іноземця або особи без громадянства, переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

- Заява за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України;

- у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем, - копію паспорта фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем;

- у разі виникнення обставин, передбачених п. 2 ч.1 ст. 425 Закону - копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;

- у разі виникнення обставин, передбачених п. 3 ч.1 ст. 425 Закону - проект трудового договору (контракту) в новій редакції або проект додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту).

7.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає особисто або через уповноважену ним особу.

8.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна.

9.

Строк надання адміністративної послуги

3 робочих дні з дня отримання відповідної заяви

10.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства

11.

Способи отримання відповіді (результату)

Видається заявникові (уповноваженій ним особі).