Рівненський обласний центр зайнятості

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

 Рівненський обласний центр зайнятості

 вул.Кавказька, 9-а, м.Рівне, 33013

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

вул.Кавказька, 2, м.Рівне, 33013

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер, 900 – 1815 
п’ятниця, 900 – 1700

обідня перерва - 1300 – 1400

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон  (0362) 63-31-06, 63-45-47

факс 63-32-36,

Е-mall: bulavska@rvocz.gov.ua

веб-сайт - http://rov.dcz.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р № 5067-VI (із змінами, внесеними Законом України від 17.06.2020 р. № 720-IХ) - далі Закон

Умови отримання адміністративної послуги

5.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

- Заява за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України;

- фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

- документи згідно з переліком для отримання дозволу, якщо вони змінилися.

 

7.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає особисто або через уповноважену ним особу.

8.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна.

Безоплатна для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця.

У разі платності

9.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р № 5067-VI (із змінами, внесеними Законом України від 17.06.2020 р. № 720-IХ) - далі Закон

 

Розмір та порядок внесення плати за адміністративну послугу

Розмір плати за продовження дії дозволу становить:

- для дозволів, дія яких продовжується на строк від одного до трьох років - шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;

- для дозволів, дія яких продовжується на строк від шести місяців до одного року включно - чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;

- для дозволів, дія яких продовжується на строк до шести місяців - два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи.

Плата зараховується до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. 

 

Строк надання адміністративної послуги

3 робочих дні з дня отримання відповідної заяви

10.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

- неусунення підстав для зупинення розгляду заяви або визнання територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;

- подання заяви та документів для продовження дії дозволу з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 426 Закону;

- відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем.

 

11.

Результат надання адміністративної послуги

Продовження дії дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства.

12.

Способи отримання відповіді (результату)

Протягом двох робочих днів надсилається роботодавцю копія рішення поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для внесення плати, а також розміщується на офіційному веб-сайті Рівненського обласного центру зайнятості інформація про прийняте рішення та платіжні реквізити для внесення плати.