07.04.2016 | 12:10

Тренінг «Економічний спосіб мислення допомагає краще жити» відбувся у Рівненському міському центрі зайнятості за участю тренера ТзОВ «Територія бізнесу» Наталії Колесової. Учасниками тренінгу-семінару були дев’ятикласники Рівненського економіко-правового ліцею.

Розвиток суспільства на сучасному етапі неможливо уявити без ринкових відносин. Ринок вимагає гнучкої та економічно мислячої молоді. Надшвидкі темпи розвитку усіх сфер людської діяльності вимагають від фахівця будь якої галузі елементарних знань про функціонування ринкового механізму в цілому та конкретної галузі зокрема. Використання в повсякденному житті економічних знань допомагають краще зрозуміти, як поводити себе в тій чи іншій ситуації, пов’язаній з економічними процесами.

Молоді люди дізналися про базові категорії і поняття у сфері економіки, джерела грошових надходжень, принципи економічної поведінки людей та як економічні знання допомагають людині жити.

Перед людиною рано чи пізно постає питання про ту чи іншу зайнятість: заробітчанство, підприємництво чи наймана праця. Молоді люди обговорювали, який із видів зайнятості найкращий і чому.

Говорили і про бюджет сім’ї, проводили детальний аналіз усіх статей доходів і витрат, працюючи в групах.

Упродовж семінару-тренінгу тренер Наталія Колесова намагалася підвищити у молодих людей рівень фінансової грамотності та поінформованості щодо існуючих джерел грошових надходжень, переваг та недоліків кожного з них. Школярі аналізували власні сильні та слабкі сторони, отримали навички планування та розрахунку сімейного бюджету, визначали власний шлях фінансової незалежності.