18.07.2019 | 17:10

Із початку січня 2019 року в роботу Рівненської районної філії Рівненського обласного центру зайнятості, як і у всієї служби зайнятості України, запроваджено інститут кар’єрного радника. Відповідно до нововведень функції фахівців, які обслуговують клієнтів, розділено на «реєстраторів» та «кар’єрних радників». Реєстратори здійснюють оперативний підбір роботи, проводять первинне профілювання, тобто оцінюють можливості працевлаштування громадян на основі їх особистісних та професійних характеристик. А в разі неможливості підбору підходящої роботи – спрямовують до кар’єрних радників.

Кар’єрні радники – це ті фахівці, які здійснюють супровід клієнтів під час перебування на обліку в службі зайнятості до моменту працевлаштування.

Вони насамперед покликані надавати послуги та нести відповідальність за сприяння у працевлаштуванні, виходячи з інтересів клієнта. При наданні послуг кар‘єрні радники є посередниками між клієнтами та потенційними роботодавцями. Тому ключовим показником ефективності їх роботи є швидкість та якість працевлаштування особи.

Кар’єрні радники допомагають клієнтам усвідомити їхні сильні особистісні якості, визначити наявні конкурентні переваги, здібності й навички, підтримують у прийнятті рішень, пов’язаних із кар’єрою, зокрема шляхом навчання, та визначають необхідні заходи, які будуть сприяти якнайшвидшому працевлаштуванню безробітних.

Глибоко індивідуалізований підхід до роботи з кожним безробітним дозволяє виявити перешкоди, які стоять перед клієнтом на ринку праці в момент працевлаштування, та допомогти подолати їх.

Ситуація на ринку праці постійно змінюється та породжує необхідність впровадження нових підходів до реагування на ці зміни. Потрібно бути гнучким, змінюватися, шукати нові і сучасні форми роботи, які будуть задовольняти виклик ринку праці у потребі конкурентоспроможних працівників. Інститут кар’єрного радника і є тому підтвердженням!