Рівненський обласний центр зайнятості оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу:

 • вільне володіння державною мовою;
 • освіта вища другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста);
 • стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти чи у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому закладі освіти, не менше п’яти років;
 • моральні якості і фізичний стан, що дає змогу виконувати обов’язки керівника закладу.

Для участі у конкурсі кандидати подають такі документи:

 • заяву про участь в конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • особовий листок по обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • копію паспорта громадянина України або ID-картки;
 • копію документа про вищу освіту (з додатками);
 • копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • дві фотокартки розміром 4х6 см;
 • копію трудової книжки;
 • довідку про відсутність судимості.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Документи кандидати подають особисто до конкурсної комісії до 31.08.2020 (включно) за адресою: 33013, м. Рівне, вул. Кавказька, 9а, 3 поверх, каб. 307.

Уповноважена особа:

Катерина СЕМЕНЮК, начальник відділу по роботі з персоналом Рівненського обласного центру зайнятості, тел.: (0362) 26-47-76, e-mail: semenuk@rvocz.gov.ua, за її відсутності – заступник начальника відділу по роботі з персоналом Ірина ГОРДИНСЬКА, e-mail:  gordynska@rvocz.gov.ua.

Конкурс проводиться поетапно:

 • подання документів з 11.08.2020 по 31.08.2020 до 18.00 год.;
 • загальні збори трудового колективу закладу, на яких кандидати представляють програму розвитку закладу на середньострокову перспективу 02.09.2020 (ліміт виступу до 15 хв.), за адресою: 33001, м. Рівне,  вул. Пирогова, буд. 8;
 • 03.09.2020 - співбесіда з кандидатами за адресою: 33013, м. Рівне, вул. Кавказька, 9а;
 • 03.09.2020 – засідання конкурсної комісії.

Додаткові відомості по посаді:

Посадові обов’язки директора:

 • організовує діяльність закладу;
 • організовує здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, які спрямовані на здобуття та удосконалення професійних знань, умінь та навичок, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці за робітничими професіями за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для подальшого працевлаштування.
 • забезпечує організацію освітнього процесу, функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
 • формує педагогічний колектив та створює необхідні умови для методичної  та творчої роботи педагогічних працівників і слухачів, використання і впровадження ними прогресивних форм і методів здобування освіти, розвитку інноваційної діяльності;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу;
 • здійснює інші повноваження, визначені законодавством, статутом та контрактом.

Умови оплати праці:

заробітна плата відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (із змінами).

Адреса закладу: Рівненський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості: 33001, м. Рівне,  вул. Пирогова, буд. 8

 

 

 

Анонс/Подія: 
Подія