06.02.2021 року набув чинності Порядок надання допомоги по частковому безробіттю (далі — Порядок), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 74.

    Відповідно до пункту 2 Порядку визначено, що допомога по частковому безробіттю - кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд), що надаються регіональними центрами зайнятості або центрами зайнятості (крім філій регіональних центрів зайнятості) роботодавцю для виплати допомоги застрахованим особам (далі - працівники) у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин.

    Зупинення (скорочення) виробництва - зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві або в цеху, на дільниці (структурний підрозділ підприємства, в якому здійснюється виробництво певного виду продукції у межах такого підрозділу), що має невідворотний та тимчасовий характер, триває не менше трьох місяців і не перевищує шести місяців, не залежить від працівників та роботодавця, охопило не менш як 20 відсотків чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, в яких рівень скорочення тривалості робочого часу становить 30 і більше відсотків на місяць. Зупинення (скорочення) виробництва та скорочення тривалості робочого часу працівників є вимушеними, оскільки вжито всіх вичерпних заходів запобігання їм, що підтверджується узгодженим рішенням роботодавця та спільного представницького органу, утвореного первинними профспілковими організаціями на засадах пропорційного представництва, а за відсутності такого органу - виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника), що об’єднує більшість працівників такого роботодавця, або є вимушеними на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Відповідно до пункту 8 Порядку допомога по частковому безробіттю надається роботодавцям у трьох випадках:

1) у разі зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві або в цеху, на дільниці (структурний підрозділ підприємства, в якому здійснюється виробництво певного виду продукції у межах такого підрозділу), що має невідворотний та тимчасовий характер, триває не менше трьох місяців і не перевищує шести місяців, не залежить від працівників та роботодавця, охопило не менш як 20 відсотків чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, в яких рівень скорочення робочого часу становить 30 і більше відсотків на місяць;

2) у разі зупинення (скорочення) виробництва та скорочення тривалості робочого часу працівників, які є вимушеними, оскільки вжито всіх вичерпних заходів запобігання їм, що підтверджується узгодженим рішенням роботодавця та спільного представницького органу, утвореного первинними профспілковими організаціями на засадах пропорційного представництва, а за відсутності такого органу - виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника), що об’єднує більшість працівників роботодавця;

3) у разі зупинення (скорочення) виробництва та скорочення тривалості робочого часу працівників, які є вимушеними на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Допомога по частковому безробіттю надається центром зайнятості працівникам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення тривалості робочого часу, передбаченої законодавством, у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин.

Кошти Фонду для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю надаються роботодавцям, діяльність яких пов’язана з виробництвом продукції.

Рішення про надання або відмову у наданні приймається базовим центром зайнятості/філією обласного центру зайнятості протягом трьох робочих днів з дня подання роботодавцем документів, передбачених пунктом 8 Порядку.

Допомога по частковому безробіттю встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, з розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду і не може перевищувати розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом.

             За додатковою інформацією звертайтесь в Костопільську районну філію Рівненського ОЦЗ, відділ взаємодії з роботодавцями, або за тел. (03657)20865.

Анонс/Подія: 
Подія