Рівненський обласний центр зайнятості оголошує відбір закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання (далі - відбір).

Відбір проводиться відповідно до ст. 35 Закону України «Про зайнятість населення», Порядку відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання, затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики України від 25.10.2019 року № 1553 «Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2013 року №269», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2019 року за № 1154/34125

Відбір закладів освіти здійснюється для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання. За результатами відбору формується перелік закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання (далі - Перелік закладів освіти) для реалізації можливості вибору зареєстрованими безробітними закладу освіти для професійного навчання та (або) проживання у період навчання.

Список професій (спеціальностей, програм, галузей знань), за якими організовується професійне навчання зареєстрованих безробітних додається.

Пропозиції щодо участі у відборі приймаються з моменту опублікування оголошення, щоденно у робочі дні з 9-00 до 18-00 години за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 2, Рівненський обласний центр зайнятості, відділ організації професійного навчання. Консультації надаються за тел. (0362) 69-02-08, 69-02-09.

 

Між центром зайнятості та закладом освіти, який пройшов відбір та включений до Переліку закладів освіти, укладатиметься Договір про співпрацю щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання.

Для участі у відборі заклади освіти подають пропозиції про участь у відборі разом із такими документами:

1) щодо організації професійного навчання:

інформація про наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг (професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації) за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);

інформація про наявність у закладу освіти свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти чи сертифіката про акредитацію освітньої програми за відповідною спеціальністю (за наявності);

кошторис витрат на професійне навчання однієї особи за весь період навчання за окремою професією, спеціальністю (програмою, галуззю знань), складений відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року N 736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за N 1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти;

інформація в довільній формі про матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення закладу освіти, наявність баз для проведення виробничої практики;

2) щодо організації проживання в період навчання:

інформація в довільній формі про кількість місць для забезпечення проживання зареєстрованих безробітних у період професійного навчання;

інформація в довільній формі про умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, установленим законодавством;

кошторис витрат або калькуляція на проживання одного слухача на добу, складені відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року N 736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за N 1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти.

Заклад освіти надає в довільній формі інформацію про доступність будівель, споруд і приміщень закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами.

Відбір закладів освіти проводить Комісія, яка працює на постійній основі. Перше засідання комісії відбудеться 21.12.2019 року.

Комісія протягом 10 робочих днів із дня отримання пропозицій закладу освіти перевіряє комплектність і правильність поданих пропозицій, відповідність закладів освіти критеріям прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання та за наявності аргументованих зауважень щодо комплектності й правильності поданих документів письмово повідомляє про них заклад освіти.

Заклади освіти - учасники відбору мають право замінити, відкликати подані документи або внести до них зміни протягом 10 робочих днів з моменту отримання письмових зауважень Комісії.

У разі ненадання закладом освіти в установлені строки документів із врахуванням аргументованих зауважень Комісії заклад освіти до Переліку закладів освіти не вноситься.

 

Список професій (спеціальностей, програм, галузей знань), за якими організовується професійне навчання зареєстрованих безробітних.

 

 

Підготовка, перепідготовка за робітничими професіями

 

1

Агент з організації туризму

4221

2

Адміністратор

4222

3

Апаратник хімводоочищення

8163

4

Бармен

5123

5

Бджоляр

6123

6

Бондар

7422

7

Бурильник шпурів

8113

8

Верстатник деревообробних верстатів

7423

9

Верстатник широкого профілю

7423

10

Верхолаз

7129

11

Взуттьовик з ремонту взуття

7442

12

Виробник художніх виробів з лози

7331

13

Візажист

5141

14

Водій автотранспортних засобів

8322

15

Водій навантажувача

8334

16

Водій тролейбуса

8323

17

Водолаз

7216

18

В'язальник трикотажних виробів та полотна

8262

19

Діловод

4144

20

Електрогазозварник

7212

21

Електрозварник ручного зварювання

7212

22

Електромеханік з ліфтів

7241

23

Електромонтажник - налагоджувальник

7241

24

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241

25

Закрійник

7435

26

Заточувальник деревообробного інструменту

7423

27

Зварник пластмас

8232

28

Касир (на підприємстві, в установі, організації)

4211

29

Касир торговельного залу

4211

30

Квіткар

8269

31

Коваль ручного кування

7221

32

Комплектувальник меблів

7422

33

Кондитер

7412

34

Контролер пічного господарства

8155

35

Косметик

5141

36

Кравець

7433

37

Кухар

5122

38

Лицювальник-плиточник

7132

39

Ліфтер

8333

40

Майстер ресторанного обслуговування

5129

41

Манікюрник

5141

42

Машиніст автогрейдера

8332

43

Машиніст екскаватора

8111

44

Машиніст котка самохідного з рівними вальцями

8332

45

Машиніст змішувача асфальтобетону пересувного

8151

46

Машиніст укладача асфальтобетону

8332

47

Машиніст маркувальної машини для розмічання автомобільних доріг

8332

48

Машиніст скрепера

8332

49

Машиніст бульдозера

8332

50

Машиніст автовишки та автогідропідіймача

8333

51

Машиніст (кочегар) котельної

8162

52

Машиніст крана (кранівник)

8333

53

Машиніст крана автомобільного

8332

54

Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу

8333

55

Машиніст холодильних установок

8163

56

Молодша медична сестра з догляду за хворими

5132

57

Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування

7242

58

Монтер кабельного виробництва

7245

59

Муляр

7122

60

Наповнювач балонів

8163

61

Оглядач гідротехнічних об’єктів

8163

62

Оператор заправних станцій

8155

63

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

4113

64

Оператор інформаційно – комунікаційних мереж

4112

65

Оператор комп'ютерної верстки

4112

66

Оператор котельні

8162

67

Оператор на автоматичних та напівавтоматичних лініях у деревообробленні

8240

68

Оператор поштового зв’язку

4223

69

Оператор сушильних установок

7421

70

Офіціант

5123

71

Охоронник

5169

72

Пекар

7412

73

Педикюрник

5141

74

Перекладач жестової мови (сурдоперекладач)

5133

75

Перукар (перукар - модельєр)

5141

76

Пожежний-рятувальник

5161

77

Покоївка

5142

78

Продавець (з лотка, на ринку)

5230

79

Продавець непродовольчих товарів

5220

80

Продавець продовольчих товарів

5220

81

Рамник

8141

82

Рибовод (кваліфікований робітник)

6151

83

Рихтувальник кузовів

7213

84

Робітник зеленого будівництва

6113

85

Робітник на лісокультурних (лісогосподарських) роботах

6141

86

Робітник фермерського господарства

6131

87

Рятувальник

5169

88

Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

4115

89

Слюсар з контрольно – вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

7241

90

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

7233

91

Слюсар з ремонту рухомого складу

7233

92

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

7233

93

Слюсар - сантехнік

7131

94

Слюсар з механоскладальних робіт

7233

95

Слюсар - електрик з ремонту електроустаткування

7241

96

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

7231

97

Слюсар-ремонтник

7233

98

Столяр будівельний

7124

99

Стропальник

7215

100

Токар

8211

101

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

8331

192

Цукерник

7412

103

Швачка

7436

104

Штукатур

7133

 

 

Також пропонуємо закладам освіти подавати пропозиції для участі у відборі за іншими професіями (спеціальностями, програмами, галузями знань), за якими навчальні заклади мають ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг.

 

 

                                                                                                                                                           

Анонс/Подія: 
Анонс події