15.09.2020 | 17:24

Щороку, починаючи з 1999р., в середині вересня у 50-ти країнах світу, у тому числі і в Україні, під егідою ЮНЕСКО проводиться Тиждень освіти дорослих з метою підкреслення важливості навчання впродовж всього життя.

Тиждень освітнього зростання в Україні спрямований на розширення пізнавальних процесів у суспільстві, особисте вдосконалення освіти й культури дорослих людей. Практика показує, що знань не буває занадто багато. Завдяки пізнавальним процесам відбувається найважливіше ствердження незримих життєвих процесів, що слідують за розвитком суспільства. Дотримуючись тільки вже досягнутих знань, людина обмежує свої можливості, скорочує творчі та інноваційні підходи.

Рівненська районна філії РОЦЗ теж приєдналася до Тижня освіти дорослих. Впродовж його проведення особливу увагу безробітних зосереджують на можливості здобуття безкоштовної освіти шляхом професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за направленням служби зайнятості.

Під час проведення інформаційних семінарів з загальних питань зайнятості особливий акцент робиться на професійному навчанні на замовлення роботодавця професіям, які затребувані на ринку праці, з подальшим працевлаштуванням. Безробітні отримують інформацію щодо навчання, що здійснюється у навчальних закладах нашого та інших регіонів, у тому числі центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, знайомляться з його умовами та напрямками. До того ж, шукачів роботи знайомлять з освітніми з можливостями дистанційної освіти, яка особливо набрала обертів в українських реаліях в умовах карантину.

На 18 вересня для безробітних, що перебувають на обліку в Рівненській районній філії, організовано презентацію Рівненського центру професійно-технічної освіти, зокрема навчально-виробничого комплексу, що знаходиться на вул. Підкови, 17а в Рівному.

Практика показує, що знань не буває занадто багато. Навпаки, їх, як правило, недостатньо. Однак, далеко не кожен розуміє це. Завдяки пізнавальним процесам, які аж ніяк не закінчуються з досягненням певного віку, коли про людину можна сказати, що вона є дорослою, відбувається найважливіше ствердження незримих життєвих процесів, що йдуть слідом за суспільством. Ці процеси впливають на все. Не тільки на культуру або самоідентифікацію. Вони є невід’ємною частиною нас самих, єдності багатополярного соціуму, пошуку відповідей на нові виклики, які ставить перед нами завжди унікальний поточний момент. Тому, як сказав наш український геній Тарас Шевченко, «Життя – це освіта, а теорія освіти є, по суті, теорією життя».